Menu Zamknij

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. Finansowo:

a) wpłacając darowiznę na konto bankowe Fundacji: 

BANK: Raiffeisen Polbank S.A.
Nr konta: 36 1750 0012 0000 0000 2640 0139
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

UWAGA! Przekazaną darowiznę możesz odpisać od podatku podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni. Warunkiem dokonania odpisu jest posiadanie potwierdzeń przelewu darowizny za zeszły rok.

b) uczestnicząc w naszych zbiórkach, koncertach charytatywnych, licytacjach itp. Szczegóły pojawiają się bieżąco na naszej stronie.

c) organizując lub wspierając organizowane na naszą rzecz zbiórki na Facebooku.

Nasza Fundacja jest organizacją zweryfikowaną przez administrację Facebooka i uprawnioną do otrzymywania darowizn w ramach zbiórek na tym portalu.

d) wrzucając datki do oznaczonych i zaplombowanych puszek ustawionych u naszych Partnerów podczas korzystania z ich usług:

Lista lokalizacji:

2. Rzeczowo:

Przekazując dary rzeczowe np. odzież, zabawki, książki, sprzęt rehabilitacyjny itp., które trafią do naszych podopiecznych lub zostaną spożytkowane na realizację naszych celów statutowych. Dolnośląska Fundacja Przyjaciele prowadzi stałą zbiórkę publiczną zarejestrowaną w portalu zbiórek publicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.zbiorki.gov.pl pod nr 1970/2014/OR

UWAGA! Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) w ramach prowadzonej przez siebie działalności odpłatnej pożytku publicznego mogą odsprzedać podarowane na ich rzecz przedmioty przekazując całkowity dochód na realizację celów statutowych. Stąd może się zdarzyć, że podarowane przez Ciebie rzeczy mogą zostać przez nas wystawione na aukcję lub licytację. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy nikomu z naszych podopiecznych podarowane przez Ciebie rzeczy nie są potrzebne. Możemy wówczas sprzedać te rzeczy, a za zarobione środki wesprzeć naszych podopiecznych w taki sposób jak tego potrzebują.

3. Osobowo:

W każdym momencie możesz wesprzeć nasze działania zostając naszym wolontariuszem. Wolontariusze w naszej Fundacji mogą działać na wiele sposobów np. uczestniczyć w naszych akcjach charytatywnych, tworząc dla nas projekty graficzne, pozyskując środki na naszą działalność lub realizując własne działania, jeżeli tylko są zgodne z naszym celem statutowym. będąc wolontariuszem w naszej Fundacji możesz rozwinąć swoje kompetencje oraz nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności. Możesz też poznać ciekawych ludzi, artystów występujących na naszych koncertach itp. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak rozpocząć z nami współpracę, zapraszamy do kontaktu.